Lindseth Bygg AS

Skadetaksering

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Lindseth Bygg AS har god kompetanse på dette feltet.

Ved skader på hele eller deler av boligen, som for eksempel vannskade, konstruksjonsfeil, problemer med fukt og råte eller lignende, er det mulig å bestille en skadetaksering. Skaden blir besiktiget, dokumentert, og det utarbeides en rapport til videre behandling hos forsikringsselskapet eller andre involverte. Problemet blir beskrevet og gjennomgått, med forslag til en ny og fullverdig løsning - og med et prisoverslag.

Våre takstmenn møter kunder i situasjoner som ofte oppleves dramatiske. Sterke følelser kan være utløst, samtidig som store verdier står på spill. Da er takstmannens rolle som uavhengig tredjepart en viktig faktor, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon.

Trenger du hjelp med taksering? Spørsmål rundt taksering og salg av bolig?

Kontakt oss

I mange tilfeller er det forsikringsselskapet som tar kontakt med våre skadespesialister, for å innhente et faglig grunnlag for senere erstatningsutmåling. Noen ganger, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen også i oppdrag å styre arbeidene med istandsetting.

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Da velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin skjønnsmann, som blir enige om erstatningen med bindende virkning.

Nettsiden er levert av Cee Web.